VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 32 dzīvoklis Nr.3
EUR 800.00

Objekta sastāvs

trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 56.1 m2

 • 561/2767 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0063 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 561/2767 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0063 002
 • 561/2767 domājamās daļas no šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0063 003
 • 561/2767 domājamās daļas no šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0063 004
 • 561/2767 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0063, ar kopējo platību 0.2205 ha

Atbilstoši Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.541 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Brīvības ielā 32, Gulbenē, Gulbenes novadā, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.0322 ha platībā;
 2. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju 0.0241 ha platībā;
 3. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 06.09.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 80.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 32 dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 20.09.2018
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv