VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Gulbenes novads, Gulbene, Dzelzceļa iela 3A dzīvoklis Nr.5
EUR 700.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 34.5 m2
 • 345/3388 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0265 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 345/3388 domājamās daļas no šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0265 002
 • 345/3388 domājamās daļas no šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0265 003
 • 345/3388 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0265, ar kopējo platību 0.2206 ha

Atbilstoši Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.586 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Dzelzceļa ielā 3A, Gulbenē, Gulbenes novadā, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.0306 ha platībā;
 2. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu;
 3. ceļa servitūta teritorija.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 06.09.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 70.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Gulbenes novads, Gulbene, Dzelzceļa iela 3A dzīvoklis Nr.5, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 20.09.2018
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv