VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Rumbulas iela 29
EUR 4 500.00

Objekta sastāvs

 • viendzīvokļa dzīvojamā ēka ar būves kadastra apzīmējumu 0100 071 2156 001, ar kopējo platību 90.4 m2
 • saimniecības ēka ar būves kadastra apzīmējumu 0100 071 2156 002, ar kopējo platību 40.4 m2 

Objekta sastāvā esošā dzīvojamā ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Objekts atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 071 2156, ar kopējo platību 0.0587 ha, īpašuma tiesības uz kuru 2012.gada 10.aprīlī Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18277 nostiprinātas privātpersonai. Minētajai personai ir pirmpirkuma tiesības uz Objektu. 

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 500.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 10.09.2018.
 • citām personām: līdz 20.09.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 450.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Rumbulas iela 29 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 04.10.2018
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv