VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rūjienas novads, Vilpulkas pagasts, Virķēni, „Vidiņi” dzīvoklis Nr.5
EUR 600.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 40.1 m2
 • 4010/34630 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0151 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 4010/34630 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0151, ar kopējo platību 1440 m2

Atbilstoši Vilpulkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.172 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam “Vidiņi”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, kurā atrodas Objekts, reģistrēts apgrūtinājums: pazemes gāzes krātuves 7 m aizsargjosla 27 m2 platībā. 

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 06.09.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 60.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rūjienas novads, Vilpulkas pagasts, Virķēni, „Vidiņi” dzīvoklis Nr.5, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 20.09.2018
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv