VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils novads, Piltenes pagasts, "Ventaskrasti" dzīvoklis Nr.12
EUR 1 400.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 60.7 m2
 • 6070/54120 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9833 006 0024 011 kopīpašumā esošās daļas
 • 6070/54120 domājamās daļas no attīrīšanas stacijas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 9833 006 0024 012

Būvju nekustamais īpašums, kurā atrodas Objekts, atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9833 006 0024. 

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 17.09.2018.
 • citām personām: līdz 20.09.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 140.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils novads, Piltenes pagasts, "Ventaskrasti" dzīvoklis Nr.12, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 05.10.2018
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv