VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, Ganību iela 114 dzīvoklis Nr.13
EUR 4 500.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 38.2 m2
 • 3820/82720 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 018 0105 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 3820/82720 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 2700 018 0105 002
 • 3820/82720 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 018 0105, ar kopējo platību 0.3154 ha

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 500.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 08.10.2018.
 • citām personām: līdz 11.10.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 450.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Ganību iela 114 dzīvoklis Nr.13, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 24.10.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv