VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava “Liepas” dzīvoklis Nr.2
EUR 1 680.00

Objekta sastāvs

  • ir trīsistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 6448 005 0096 001 002) ar kopējo platību 76 m2;
  • 7400/159150 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 6448 005 0096 001 kopīpašumā esošās daļas;
  • 7400/159150 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6448 005 1756, ar kopējo platību 0.59 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 1 680.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv