VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Zilupes novads, Zaļesjes pagasts, Belomoje, “Dzelzceļa māja 282.2.km"
EUR 400.00

Objekta sastāvs

 • dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 6896 003 0171 001
 • šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 6896 003 0171 002
 • kūts ar būves kadastra apzīmējumu 6896 003 0171 003
 • tualete ar būves kadastra apzīmējumu 6896 003 0171 004
 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6896 003 0171, ar kopējo platību 0.0791 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 11.10.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 40.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Zilupes novads, Zaļesjes pagasts, Belomoje, “Dzelzceļa māja 282.2.km", nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 26.10.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv