VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Tallinas iela 45, neapdzīvojamo telpu grupa Nr.24
EUR 6 760.00

Objekta sastāvs

 • neapdzīvojamā telpa (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 027 0047 001 024) ar kopējo platību 129.4 m2;
 • 1294/25857 domājamās daļas no triju dzīvojamo māju (būvju kadastra apzīmējumi 0100 027 0047 001, 0100 027 0047 002 un 0100 027 0047 010) kopīpašumā esošās daļas;
 • 1294/25857 domājamās daļas no administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 027 0047 005);
 • 1294/25857 domājamās daļas no divām garāžām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 027 0047 003 un 0100 027 0047 011);
 • 1294/25857 domājamās daļas no darbnīcas (būves kadastra apzīmējums 0100 027 0047 007);
 • 1294/25857 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 027 0047) ar kopējo platību 0.1809 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 760.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 14.03.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 676.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Tallinas iela 45, neapdzīvojamo telpu grupa Nr.24, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 28.03.2019
 • laiks: 16:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv