VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Dzirnavu iela 39A, dzīvoklis Nr.23
EUR 12 200.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 021 8814 002 023) ar kopējo platību 34.40 m2;
 • 3440/194580 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8814 002) kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvojamai mājai, kurā atrodas dzīvoklis, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonai un Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā piederoša zemes vienība Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā, kadastra Nr.0300 021 8814, 0.2455 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 12 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 29.11.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 220.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Dzirnavu iela 39A, dzīvoklis Nr.23, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 13.12.2018
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv