VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Priekules novads, Priekule, Raiņa iela 12 dzīvoklis Nr.6
EUR 320.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 46.1 m2;
 • 4610/32250 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 6415 006 0062 001 kopīpašumā esošās daļas;
 • 4610/32250 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 6415 006 0062 002;
 • 4610/32250 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0062, ar kopējo platību 0.1984 ha.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Vides uzraudzības komisijas 2018.gada 2.maija aktu Nr.2.4.10/18/1‑9 “Par nekustamā īpašuma sakārtošanu” komisija ir veikusi nekustamā īpašuma Raiņa ielā 12, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 006 0062 (turpmāk – Nekustamais īpašums), apsekošanu, konstatējusi, ka Nekustamā īpašuma sastāvā esošais koka šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 6415 006 0062 002 apdraud apkārtējo drošību, un ierosinājusi sakārtot īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 320.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 16.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 32.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Priekules novads, Priekule, Raiņa iela 12 dzīvoklis Nr.6, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 30.05.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv