VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Jūrmala, Raiņa iela 47 dzīvoklis Nr.19
EUR 16 400.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 41.8 m2
  • 3831/285521 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 6903 001 kopīpašumā esošās daļas
  • 3831/285521 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6903, ar kopējo platību 0.3376 ha

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 16 400.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv