VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Rubeņu iela 9, dzīvoklis Nr.29
EUR 5 840.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 070 0092 001 029) ar kopējo platību 18.40 m2, kura sastāvā ir divas telpas – dzīvojamā istaba 13.6 m2 platībā un priekštelpa 4.8 m2 platībā;
 • 1840/72850 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 070 0092 001) kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvoklim ir patvaļīgi pievienota daļa no koplietošanas telpas (gaiteņa).

Dzīvojamai mājai Rubeņu ielā 9, Rīgā, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis, funkcionāli piesaistīta zeme 0.2100 ha platībā, kas sastāv no:

1)   zemes vienības Rubeņu ielā 9A, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 070 2386 0.1294 ha platībā;

2)   trešai personai piederošas zemes vienības Rubeņu ielā 9, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 070 2492 daļas 0.0806 ha platībā.

Dzīvoklim piekrītošo domājamo daļu no zemes vienības Rubeņu ielā 9A, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 070 2386, īpašnieks ir Latvijas valsts Sabiedrības personā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5 840.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 29.11.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 584.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Rubeņu iela 9, dzīvoklis Nr.29, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 14.12.2018
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv