VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava, “Jaunceltne” dzīvoklis Nr.4
EUR 700.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 6448 005 0772 001 004) ar kopējo platību 23.5 m2;
 • 2350/18280 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6448 005 0772 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 2350/18280 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6448 005 0772) ar kopējo platību 0.7600 ha.

Objektu lieto personas, pret kurām Privatizācijas aģentūra ir cēlusi prasību tiesā par faktisko īres tiesisko attiecību izbeigšanu un izlikšanu no objekta bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 20.12.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 70.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava, “Jaunceltne” dzīvoklis Nr.4, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 10.01.2019
 • laiks: 13:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv