VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, A.Puškina iela 1 dzīvoklis Nr.2
EUR 6 100.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 2700 003 1315 001 002) ar kopējo platību 47.4 m2;
 • 4740/35770 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 003 1315 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4740/35770 domājamās daļas no četriem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 2700 003 1315 002, 2700 003 1315 003, 2700 003 1315 005 un 2700 003 1315 007).

Būvju nekustamajam īpašumam, kurā atrodas objekts, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonai piederošas zemes vienības A.Puškina ielā 1, Ventspilī, kadastra Nr.2700 003 1315, daļa 0.1335 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 100.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 06.12.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 610.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, A.Puškina iela 1 dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 21.12.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv