VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Kartupeļu iela 6 dzīvoklis Nr.19
EUR 6 800.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 10.4 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 073 2025 001 019);
 • 1040/61100 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 073 2025 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 1040/61100 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 073 2025) ar kopējo platību 0.2083 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 20.12.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 680.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Kartupeļu iela 6 dzīvoklis Nr.19, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 10.01.2019
 • laiks: 11:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv