VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Lubānas novads, Indrānu pagasts, "Cepurīšu ferma"
EUR 2 475.00

Objekta sastāvs

 • zemes vienība 1,86 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 70580050104);
 • liellopu kūts (būves kadastra apzīmējums 70580050104001), kopējā platība 2573,80 m2;
 • zemesgrāmatā neierakstīta un kadastrāli neuzmērīta būve - skābbarība novietne (bez kadastra apzīmējuma).

Objekta pieejamība

 • objekts nav iznomāts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 475.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 10 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 06.12.2018 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 247.50
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Lubānas novads, Indrānu pagasts, "Cepurīšu ferma", nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 20.12.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@pa.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@pa.gov.lv