VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Saulkrastu iela 2 k-2 dzīvoklis Nr.28
EUR 6 800.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 085 2036 001 001) ar kopējo platību 23.2 m2;
 • 2320/49870 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 085 2036 001) kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvojamai mājai, kurā atrodas objekts, ir funkcionāli piesaistīta zeme 0.1397 ha platībā, kas sastāv no valsts un privātpersonu kopīpašumā esošas zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 085 2036) 0.0890 ha platībā un juridiskai personai piederošas zemes vienības (kadastra apzīmējumu 0100 085 0076) daļas 0.0507 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 10.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 680.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Saulkrastu iela 2 k-2 dzīvoklis Nr.28, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 25.01.2019
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv