VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jelgavas novads, Platones pagasts, “Jaunie Muntēni” dzīvoklis Nr.2
EUR 800.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 44.8 m2
 • 352/1702 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 5470 003 0002 005 kopīpašumā esošās daļas
 • 352/1702 domājamās daļas no saimniecības ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 5470 003 0002 006

Būvju nekustamais īpašums, kurā atrodas Objekts, atrodas uz privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5470 003 0002.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 10.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 80.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jelgavas novads, Platones pagasts, “Jaunie Muntēni” dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 24.01.2019
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv