VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Voleru iela 35 dzīvoklis Nr.2A
EUR 4 320.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 34.8 m2
 • 3480/58580 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 098 0015 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 3480/58580 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 0100 098 0015 003

Būvju īpašums, kurā atrodas Objekts, saistīts ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0100 098 0015, kura iekļauta rezerves zemes fondā un atrodas ielas sarkanās līnijās.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 320.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.05.2019.
 • citām personām: līdz 23.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 432.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Voleru iela 35 dzīvoklis Nr.2A, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 05.06.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv