VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Naukšēnu novads, Naukšēnu pagasts, „Acupes”
EUR 400.00

Objekta sastāvs

 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9672 005 0092, ar kopējo platību 0.72 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.33 ha platībā
 • zemesgrāmatā nereģistrētas būves: dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9672 005 0092 001 drupas, kūts ar būves kadastra apzīmējumu 9672 005 0092 003 drupas un klēts ar būves kadastra apzīmējumu 9672 005 0092 004 drupas

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 10.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 40.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Naukšēnu novads, Naukšēnu pagasts, „Acupes”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 25.01.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv