VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils, Imperatora iela 9 dzīvoklis Nr.1
EUR 2 700.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 36 m2
 • 3600/121990 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 011 1608 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 3600/121990 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1608, ar kopējo platību 0.1214 ha

Atbilstoši Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000030092 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Imperatora ielā 9, Daugavpilī, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 1. uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1608 atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Ēka Nr. 16 Dzīvojamā ēka” (valsts aizsardzības Nr.4696);
 2. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1608 un apbūve uz tā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu” (valsts aizsardzības Nr.7428) un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Daugavpils cietokšņa apbūve” (valsts aizsardzības Nr.4687) teritorijā un ir tā daļa;
 3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0.0195 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 03.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 270.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils, Imperatora iela 9 dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 16.01.2019
 • laiks: 16:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv