VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Aizputes nov., Kalvenes pag., Kalvenes stacija, “Kalvenes stacijas kazarma” dz.Nr.6
EUR 600.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 6466 004 0065 001 006) ar kopējo platību 35.5 m2;
 • 3550/25390 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6466 004 0065 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3550/25390 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 6466 004 0065 002);
 • 3550/25390 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6466 004 0065 003);
 • 3550/25390 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums 6466 004 0065 004);
 • 3550/25390 domājamās daļas no tualetes (būves kadastra apzīmējums 6466 004 0065 005);
 • 3550/25390 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6466 004 0065) ar kopējo platību 0.2280 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 11.01.2019.
 • citām personām: līdz 17.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 60.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Aizputes nov., Kalvenes pag., Kalvenes stacija, “Kalvenes stacijas kazarma” dz.Nr.6, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 30.01.2019
 • laiks: 16:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv