VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rūjienas novads, Vilpulkas pagasts, Virķēni, „Virķēni 1” dzīvoklis Nr.8
EUR 1 240.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 54.4 m2
 • 5440/125430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9694 005 0119 023 kopīpašumā esošās daļas
 • 5440/125430 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0152, ar kopējo platību 0.2491 ha

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 240.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 15.01.2019.
 • citām personām: līdz 24.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 124.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rūjienas novads, Vilpulkas pagasts, Virķēni, „Virķēni 1” dzīvoklis Nr.8, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 06.02.2019
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv