VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, 18.novembra iela 394 dzīvoklis Nr.96 valsts 1/2 domājamā daļa
EUR 2 300.00

Objekta sastāvs

1/2 domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr.96 18.novembra ielā 394, Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 0176, kurā sastāvā ietilpst:

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 53.68 m2
 • 5368/527210 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4474 005 0265 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 5368/527210 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4474 005 0265 002 kopīpašumā esošās daļas
 • 5368/527210 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0265, ar kopējo platību 0.2781 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 300.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 07.01.2019.
 • citām personām: līdz 17.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 230.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, 18.novembra iela 394 dzīvoklis Nr.96 valsts 1/2 domājamā daļa, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 01.02.2019
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv