VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Iecavas novads, Dzelzāmurs, “Dzelzāmurs 1”, dzīvoklis Nr.4 un Nr.5
EUR 2 700.00

Objekta sastāvs

 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.4 “Dzelzāmurs 1”, Dzelzāmurā, Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 900 1876 (turpmāk – Dzīvoklis Nr.4);
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.5 “Dzelzāmurs 1”, Dzelzāmurā, Iecavas novadā, kadastra Nr.4064 900 1877 (turpmāk – Dzīvoklis Nr.5).

Dzīvoklis Nr.4 sastāv no:

 • vienistabas dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 4064 005 0037 001 005) ar kopējo platību 48.7 m2;
 • 4870/44090 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0037 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4870/44090 domājamām daļām no divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 4064 005 0037 002 un 4064 005 0037 004);
 • 4870/44090 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0037 003);
 • 4870/44090 domājamām daļām no klēts (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0037 005);
 • 4870/44090 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0037 006);
 • 4870/44090 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4064 005 0037) ar kopējo platību 1.2200 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.8100 ha platībā.

Dzīvoklis Nr.5 sastāv no:

 • vienistabas dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 4064 005 0037 001 006) ar kopējo platību 34.4 m2,;
 • 3440/44090 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0037 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3440/44090 domājamām daļām no divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 4064 005 0037 002 un 4064 005 0037 004);
 • 3440/44090 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0037 003);
 • 3440/44090 domājamām daļām no klēts (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0037 005);
 • 3440/44090 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0037 006);
 • 3440/44090 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4064 005 0037) ar kopējo platību 1.2200 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.8100 ha platībā.

Objektā veikta patvaļīga būvniecība – Dzīvoklis Nr.4 un Dzīvoklis Nr.5 ir apvienoti, Dzīvoklī Nr.4 ir veikta telpu plānojuma maiņa.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 24.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 270.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Iecavas novads, Dzelzāmurs, “Dzelzāmurs 1”, dzīvoklis Nr.4 un Nr.5, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 08.02.2019
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv