VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Dobeles novads, Auru pagasts, Lielbērze, “Lielbērze 40”, dzīvoklis Nr.1
EUR 3 700.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 4646 002 0051 001 001) ar kopējo platību 58.1 m2;
 • 5810/118200 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4646 002 0051 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 5810/118200 domājamās  daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4646 002 0051) ar kopējo platību 0.5800 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 22.01.2019.
 • citām personām: līdz 31.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 370.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Dobeles novads, Auru pagasts, Lielbērze, “Lielbērze 40”, dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 13.02.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv