VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Madonas novads, Dzelzavas pagasts, „Cukurpunkts” dzīvoklis Nr.3
EUR 220.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 7050 007 0143 001 003) ar kopējo platību 28.8 m2;
 • 2880/8050 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7050 007 0143 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 2880/8050 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums 7050 007 0143 002);
 • 2880/8050 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 7050 007 0143 003 un 7050 007 0143 004);
 • 2880/8050 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7050 007 0143 ) ar kopējo platību 0.5300 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojāmā zeme 0.1700 ha platībā.

Atbilstoši Dzelzavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000160003 III daļas 1.iedaļas ierakstiem nekustamam īpašumam, kurā atrodas Objekts, noteikti apgrūtinājumi:

 • gaisvadu sakaru līnijas aizsargjosla;
 • 0.4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla;
 • ceļa servitūts par labu pagasta pašvaldībai 0.0303 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 220.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.01.2019.
 • citām personām: līdz 24.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 22.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Madonas novads, Dzelzavas pagasts, „Cukurpunkts” dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 07.02.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv