VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, Lokomotīves iela 4, dzīvoklis Nr.2
EUR 4 000.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 2700 023 0201 009 002) ar kopējo platību 43.40 m2;
 • 434/3038 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0201 009) kopīpašumā esošās daļas;
 • 434/3038 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0201 010);
 • 434/3038 domājamās daļas no diviem pagrabiem (būvju kadastra apzīmējumi 2700 023 0201 012 un 2700 023 0201 013).

Būvju nekustamais īpašums Lokomotīves ielā 4, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli saistīts ar valstij piekritīgas zemes vienības Lokomotīves ielā 4, Ventspilī, ar kadastra Nr.2700 023 0201, daļu 0.1581 ha platībā, kura tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.01.2019.
 • citām personām: līdz 31.01.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 400.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Lokomotīves iela 4, dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.02.2019
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv