VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, Mauru ceļš 10 dzīvoklis Nr.4
EUR 3 800.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 46.5 m2
 • 4650/34640 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 033 0148 010 kopīpašumā esošās daļas
 • 4650/34640 domājamās daļas no garāžas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 033 0148 011
 • 4650/34640 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 2700 033 0148 012
 • 4650/34640 domājamās daļas no garāžas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 033 0148 013

Būvju nekustamais īpašums, kurā sastāvā ir Objekts, atrodas uz Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošas zemes vienības Mauru ceļā 8, Ventspilī, ar kadastra apzīmējumu Nr.2700 033 0148, ar kopējo platību 1.0788 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 29.01.2019.
 • citām personām: līdz 07.02.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 380.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Mauru ceļš 10 dzīvoklis Nr.4, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 21.02.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv