VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Dzirnavu iela 39A (katlu māja)
EUR 7 300.00

Objekta sastāvs

 • katlu māja ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 8814 003, ar kopējo platību 23.5 m2;
 • katlu mājā esošās iekārtas.

Objektam ir funkcionāli piesaistīta privātpersonai un Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā piederoša zemes vienība Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 8814, 0.2455 ha platībā.

Objekta apgrūtinājums - Objekta ieguvējam ir pienākums nodrošināt siltumenerģijas piegādi dzīvojamām mājām Dzirnavu ielā 39 un Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā, līdz brīdim, kamēr to dzīvojamo māju īpašnieku kopība atteiksies no šā pakalpojuma vai katrā dzīvojamā mājā tiks ierīkota alternatīva siltumapgādes sistēma.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 7 300.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 15.02.2019.
 • citām personām: līdz 21.02.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 730.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Dzirnavu iela 39A (katlu māja), nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 07.03.2019
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv