VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Muitas, Muitas iela 2, dzīvoklis Nr.1
EUR 870.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 4460 003 0375 001 001) ar kopējo platību 42.2 m2;
 • 4230/21570 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4460 003 0375 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4230/21570 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4460 003 0375 002);
 • 4230/21570 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 4460 003 0375 004);
 • 4230/21570 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4460 003 0375) ar kopējo platību 0.5236  ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.4129 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 870.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 14.02.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 87.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Muitas, Muitas iela 2, dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 01.03.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv