VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Kalkūni, Kalkūnes iela 1, dz. Nr.1 un Nr.3
EUR 820.00

Objekta sastāvs

divi valsts dzīvokļu īpašumi:

 • dzīvokļa īpašums Nr.1 Kalkūnes ielā 1, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4460 900 0524, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 4460 004 0575 001 001) ar kopējo platību 18.3 m2, 1830/13250 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4460 004 0575 001) kopīpašumā esošās daļas, 1830/13250 domājamām daļām no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 4460 004 0575 004 un 4460 004 0575 007) un 1830/13250 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4460 004 0575) ar kopējo platību 0.2543 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.1665 ha platībā;
 • dzīvokļa īpašums Nr.3 Kalkūnes ielā 1, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4460 900 0526, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 4460 004 0575 001 003) ar kopējo platību 16.7 m2, 1670/13250 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4460 004 0575 001) kopīpašumā esošās daļas, 1670/13250 domājamām daļām no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 4460 004 0575 004 un 4460 004 0575 007) un 1670/13250 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4460 004 0575) ar kopējo platību 0.2543 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.1665 ha platībā.

Dzīvokļa īpašumā Nr.3 Kalkūnes ielā 1, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4460 900 0526, veikta patvaļīga būvniecība – visas dzīvoklī esošās starpsienas ir nojauktas, istabas apvienotas un tiek izmantotas kā viena telpa (virtuve).

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 820.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.02.2019.
 • citām personām: līdz 21.02.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 82.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Kalkūni, Kalkūnes iela 1, dz. Nr.1 un Nr.3, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 07.03.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv