VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, “7.km dzīvojamā māja Nr.1”, dzīvoklis Nr.1
EUR 740.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 4460 001 0240 003 001) ar kopējo platību 41.8 m2;
 • 4180/8450 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4460 001 0240 003) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4180/8450 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4460 001 0240 004).

Būvju nekustamais īpašums “7.km dzīvojamā māja Nr.1”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kurā atrodas Objekts, funkcionāli saistīts ar zemes vienības “Grīva Eglaine 2.km”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra apzīmējums 4460 001 0240, daļu 369 m2 platībā. Zemes vienības īpašnieks ir Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 740.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.02.2019.
 • citām personām: līdz 21.02.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 74.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, “7.km dzīvojamā māja Nr.1”, dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 06.03.2019
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv