VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Muitas, Muitas iela 2, dzīvoklis Nr.5
EUR 770.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 4460 003 0375 001 005) ar kopējo platību 37.5 m2,;
 • 3750/21570 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4460 003 0375 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3750/21570 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4460 003 0375 002);
 • 3750/21570 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 4460 003 0375 004);
 • 3750/21570 domājamās daļasno zemes vienības (kadastra apzīmējums 4460 003 0375) ar kopējo platību 0.5236  ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.4129 ha platībā.

Objektā veikta patvaļīga būvniecība – Objekta sastāvā esošajā dzīvoklī ir veikta telpu plānojuma maiņa (virtuve un koridors ir apvienoti vienā telpā), Objekta sastāvā esošais dzīvoklis ir apvienots ar dzīvojamā mājā Muitas ielā 2, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, esošo dzīvokli Nr.4 (nojaukta starpsiena starp abiem dzīvokļiem).

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 770.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.02.2019.
 • citām personām: līdz 21.02.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 77.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Muitas, Muitas iela 2, dzīvoklis Nr.5, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 06.03.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv