VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Limbažu novads, Limbaži, Ošu iela 4 dzīvoklis Nr.2
EUR 800.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 6601 010 0012 004 002) ar kopējo platību 38.3 m2;
 • 383/2210 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6601 010 0012 004) kopīpašumā esošās daļas;
 • 383/2210 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6601 010 0012 005);
 • 383/2210 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 6601 010 0012 006).

Būvju nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli piesaistīta privātpersonai piederošas zemes vienības Ošu ielā 6, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr.6601 010 0012, daļa 0.3228 ha platībā

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 06.03.2019.
 • citām personām: līdz 07.03.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 80.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Limbažu novads, Limbaži, Ošu iela 4 dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 21.03.2019
 • laiks: 16:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv