VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Brocēnu novads, Brocēni, Skolas iela 27, dzīvoklis Nr.54
EUR 2 600.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 38.4 m2
 • 429/30136 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8405 004 0089 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 429/30136 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8405 004 0089, ar kopējo platību 0.3001 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 07.03.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 260.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Brocēnu novads, Brocēni, Skolas iela 27, dzīvoklis Nr.54, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 22.03.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv