VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Saules aleja 6 dzīvoklis Nr.22
EUR 6 400.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 056 0300 002 028) ar kopējo platību 17.2 m2;
 • 1720/138610 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 056 0300 002 kopīpašumā esošās daļas;
 • 1720/138610 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 056 0300 001;
 • 1720/138610 domājamās daļas no garāžas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 056 0300 003;
 • 1720/138610 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 056 0300, ar kopējo platību 0.2109 ha.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000066479-22 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Objektam, noteikti šādi apgrūtinājumi:

 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija 0.0001 ha platībā;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 0.0138 ha platībā;
 • Rīgas elektrotīkliem piederoši 2 ievadi;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 26.03.2019.
 • citām personām: līdz 28.03.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 640.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Saules aleja 6 dzīvoklis Nr.22, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 10.04.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv