VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Dobeles novads, Dobeles pagasts, “Gardenes stacija”
EUR 2 100.00

Objekta sastāvs

trīs valsts dzīvokļu īpašumi, kas veido nekustamo īpašumu “Gardenes stacija”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4660 001 0335:

 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 “Gardenes stacija”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4660 900 0259 (turpmāk – Dzīvokļa īpašums Nr.1), kas sastāv no divistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 4660 001 0335 001 001) ar kopējo platību 57 m2, 5700/12210 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 001) kopīpašumā esošās daļas, 5700/12210 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 002), 5700/12210 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 003), 5700/12210 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 004) un 5700/12210 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4660 001 0335) ar kopējo platību 0.77 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.32 ha platībā un mežs 0.28 ha platībā;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.2 “Gardenes stacija”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4660 900 0260 (turpmāk – Dzīvokļa īpašums Nr.2), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 4660 001 0335 001 002) ar kopējo platību 31.30 m2, 3130/12210 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 001) kopīpašumā esošās daļas, 3130/12210 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 002), 3130/12210 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 003), 3130/12210 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 004) un 3130/12210 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4660 001 0335) ar kopējo platību 0.77 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.32 ha platībā un mežs 0.28 ha platībā;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.3 “Gardenes stacija”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4660 900 0261 (turpmāk – Dzīvokļa īpašums Nr.3), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 4660 001 0335 001 003) ar kopējo platību 33.80 m2, 3380/12210 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 001) kopīpašumā esošās daļas, 3380/12210 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 002), 3380/12210 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 003), 3380/12210 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 4660 001 0335 004) un 3380/12210 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4660 001 0335) ar kopējo platību 0.77 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.32 ha platībā un mežs 0.28 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 100.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 04.04.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 210.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Dobeles novads, Dobeles pagasts, “Gardenes stacija”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 17.04.2019
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv