VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Jūrmala, Lībiešu iela 18 dzīvoklis Nr.4
EUR 33 000.00

Objekta sastāvs

  • trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 90.7 m2
  • 9064/142885 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 0802 001 kopīpašumā esošās daļas
  • 9064/142885 kopīpašumā esošās daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0802, ar kopējo platību 0.1323 ha

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 33 000.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv