VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Aizputes iela 20, dzīvoklis Nr.2
EUR 3 600.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 007 7309 001 002) ar kopējo platību 19.93 m2;
 • 1993/19569 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 7309 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 1993/19569 domājamās daļas no tualetes (būves kadastra apzīmējums 1300 007 7309 002);
 • 1993/19569 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 007 7309 003);
 • 1993/19569 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 1300 007 7309) ar kopējo platību 0.0851 ha.

Objekta iekšējā apdare ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī – dzīvoklis ir izdedzis, bojātas sienas, logi, jumta konstrukcijas.

Ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes 15.02.2019. lēmumu Nr.325 (pievienots dokumentiem lejupielādei kā papildus informācija par objektu) aizliegta Objekta ekspluatācija līdz bīstamības novēršanai.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 04.04.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 360.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Aizputes iela 20, dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 17.04.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv