VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Daugavpils, Nometņu iela 122 dzīvoklis Nr.7
EUR 4 860.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49.3 m2
  • 4925/36214 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 021 0401 093 kopīpašumā esošās daļas
  • 4925/36214 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 0500 021 0305 001

Nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst Objekts, saskaņā ar zemes robežu plānu un aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederoša zeme 0.2265 ha platībā, kas sastāv no:

  1. zemes vienības Nometņu ielā 122, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 021 0313 0.1591 ha platībā;
  2. zemes vienības Nometņu ielā 118A, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 021 0349 daļas 0.0511 ha platībā;
  3. zemes vienības Nometņu ielā 118B, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 021 0305 daļas 0.0163 ha platībā.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 4 860.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv