VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Laucesas pagasts, “Pipari”
EUR 6 800.00

Objekta sastāvs

 • viendzīvokļa dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4464 001 0166 001) ar kopējo platību 98.80 m2;
 • kūts (būves kadastra apzīmējums 4464 001 0166 002);
 • pirts (būves kadastra apzīmējums 4464 001 0166 005).

Objekts atrodas uz privātpersonai piederoša zemes nekustamā īpašuma “Pipari”, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4464 001 0166, ar kopējo platību 3.93 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 08.04.2019.
 • citām personām: līdz 25.04.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 680.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Laucesas pagasts, “Pipari”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 10.05.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv