VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Viļakas novads, Kupravas pagasts, Kuprava, Upes iela 16 dzīvoklis Nr.2
EUR 500.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 3860 001 0140 001 002) ar kopējo platību 45.70 m2;
  • 4570/15050 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 3860 001 0140 001) kopīpašumā esošās daļas;
  • 4570/15050 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 3860 001 0140) ar kopējo platību 0.1898 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.0679 ha platībā.

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 500.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv