VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Balvu novads, Tilžas pagasts, Tilža, Pārupes iela 10 dzīvoklis Nr.21
EUR 1 400.00

Objekta sastāvs

 • trīsistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 3886 003 0479 001 021) ar kopējo platību 73.43 m2;
 • 7340/207710 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 3886 003 0479 001) kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvojamai mājai, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta Balvu novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra Nr.3886 003 0607 daļa 0.6628 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 25.04.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 140.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Balvu novads, Tilžas pagasts, Tilža, Pārupes iela 10 dzīvoklis Nr.21, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 10.05.2019
 • laiks: 09:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv