VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Daugavpils novads, Vaboles pagasts, “Asie Stūri”
EUR 4 250.00

Objekta sastāvs

  • viendzīvokļa dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4494 001 0214 001) ar kopējo platību 103.20 m2;
  • šķūnis (būves kadastra apzīmējums 4494 001 0214 002);
  • pirts (būves kadastra apzīmējums 4494 001 0214 003);
  • ateja (būves kadastra apzīmējums 4494 001 0214 004);
  • zemes vienība (kadastra apzīmējums 4494 001 0214) ar kopējo platību 0.45 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 4 250.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv