VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčpleša iela 23 dzīvoklis Nr.308
EUR 2 600.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 33.4 m2 
 • 334/16285 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 3201 002 0204 001 kopīpašumā esošās daļas

Nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli piesaistīta privātpersonai piederoša zemes vienība ar kopējo platību 0.3779 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 23.04.2019.
 • citām personām: līdz 02.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 260.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčpleša iela 23 dzīvoklis Nr.308, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.05.2019
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv