VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Viļānu novads, Viļānu pagasts, Jaunviļāni, Kalna ielā 1A dzīvoklis Nr.8
EUR 2 100.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 39.2 m2 
 • 3390/62420 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 7898 004 0147 002 kopīpašumā esošās daļas

Nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli piesaistīta privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7898 004 0147 daļa 0.1319 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 100.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 23.04.2019.
 • citām personām: līdz 02.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 210.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Viļānu novads, Viļānu pagasts, Jaunviļāni, Kalna ielā 1A dzīvoklis Nr.8, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.05.2019
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv