VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Bauskas novads, Vecsaules pagasts, “Zulleni”
EUR 9 600.00

Objekta sastāvs

 • viendzīvokļa dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 4092 010 004 2001) ar kopējo platību 123.40 m2;
 • trīs šķūņi (būvju kadastra apzīmējumi 4092 010 004 002, 4092 010 004 005 un 4092 010 004 006);
 • garāža (būves kadastra apzīmējums 4092 010 004 003);
 • kūts (būves kadastra apzīmējums 4092 010 004 004).

Objekts atrodas uz privātpersonai piederoša zemes nekustamā īpašuma “Zulleni”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4092 010 0042, ar kopējo platību 26.5 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 9 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 22.04.2019.
 • citām personām: līdz 02.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 960.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Bauskas novads, Vecsaules pagasts, “Zulleni”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 17.05.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv