VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Brocēnu novads, Cieceres pagasts, Emburga, “Deģi 1” dzīvoklis Nr.4
EUR 1 300.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 8425 002 0062 005 004) ar kopējo platību 34.80 m2;
 • 3480/18040 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8425 002 0062 005) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3480/18040 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8425 002 0066) ar kopējo platību 0.03 ha.

Saskaņā ar Cieceres pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000459315 III daļas 1.iedaļas ierakstam nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, reģistrēts apgrūtinājums - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.0016 ha platībā.

Objektā ir veikta nesaskaņota pārbūve – ir paplašināta durvju aile starp dzīvokļa istabām, no dzīvokļa virtuves ir izbūvēta ieeja blakus esošajā dzīvoklī Nr.3 “Deģi 1”, Emburgā, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 300.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 23.04.2019.
 • citām personām: līdz 02.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 130.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Brocēnu novads, Cieceres pagasts, Emburga, “Deģi 1” dzīvoklis Nr.4, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 16.05.2019
 • laiks: 16:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv